Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.
Chọn chuyến bay chiều đi.
Chọn chuyến bay chiều về.
Ngày khởi hành không được lớn hơn ngày về.
Ngày về không được nhỏ hơn ngày khởi hành.

Tháng 7 có ngày lễ gì?

Tháng 7 có ngày lễ gì? Bạn có biết, tháng 7 có rất nhiều lễ hội truyền thống, các sự kiện và ngày lễ lớn không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Hãy cùng tìm hiểu xem tháng 7 có ngày lễ gì nhé! Tháng 7 có ngày lễ gì? Ngày 1/7:…