Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.
Chọn chuyến bay chiều đi.
Chọn chuyến bay chiều về.
Ngày khởi hành không được lớn hơn ngày về.
Ngày về không được nhỏ hơn ngày khởi hành.

Tháng 8 có ngày lễ gì?

Tháng 8 có ngày lễ gì? Trong tháng 8 ở trong nước và thế giới có nhiều rất ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn. Cùng tổng kết lại các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn diễn ra trong tháng 8 nhé! Xem thêm: Vé máy bay giá rẻ tháng 8 chỉ từ 48.000 đồng Tháng…