Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.
Chọn chuyến bay chiều đi.
Chọn chuyến bay chiều về.
Ngày khởi hành không được lớn hơn ngày về.
Ngày về không được nhỏ hơn ngày khởi hành.

Mẹo giúp tránh thất lạc hành lý khi bay mùa cao điểm Tết

Mẹo giúp tránh thất lạc hành lý khi bay trong mùa cao điểm Tết. Bên cạnh việc các sân bay quốc nội đã dừng triển khai kiểm tra thẻ hành lý tại lối ra ở các nhà ga đến nội địa, điều này nhằm giúp hành khách tiết kiệm thời gian, giảm bớt thủ tục,…