Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.
Chọn chuyến bay chiều đi.
Chọn chuyến bay chiều về.
Ngày khởi hành không được lớn hơn ngày về.
Ngày về không được nhỏ hơn ngày khởi hành.

Mùa nước nổi miền Tây tháng mấy? Địa điểm vui chơi không thể bỏ qua

Nhắc tới miền Tây sông nước, người ta sẽ nghĩ ngay về một “mùa nước nổi” đặc trưng, vậy mùa nước nổi miền Tây tháng mấy? Mùa nước nổi miền Tây có gì thú vị không? Vui chơi ở địa điểm nào? Nếu bạn cũng đang thắc mắc những câu hỏi trên, vậy thì hãy…