Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.
Chọn chuyến bay chiều đi.
Chọn chuyến bay chiều về.
Ngày khởi hành không được lớn hơn ngày về.
Ngày về không được nhỏ hơn ngày khởi hành.

Không thể làm ngơ trước vẻ đẹp của Tuyệt tình cốc Đà Lạt phiên bản 2

Bạn đã nghe nhắc đến một Tuyệt tình cốc Đà Lạt phiên bản 2 chưa? Đà Lạt từng nổi tiếng về một Tuyệt tình cốc tựa chốn bồng lai, nhưng không bao lâu đã bị đóng cửa vì lý do an toàn. Thì ngày nay, một phiên bản khác đã xuất hiện xinh lung linh…