SIM 11 số sẽ được chuyển sang 10 số như thế nào ?

SIM 11 số sẽ được chuyển sang 10 số như thế nào ? Theo mục tiêu đã đặt ra của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngay sau khi chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định, tất cả số lượng đầu số thu hồi sẽ dùng để rút ngắn các thuê bao 11 số về 10 số một cách đồng nhất về độ dài của các thuê bao di động.

Theo thông tin từ Cục Viễn Thông, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) việc đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ được giữ nguyên số và chuyển toàn bộ mã vùng về số 2. Có thể lấy ví dụ như sau để bạn dễ hình dung, số cố định tại Hà Nội 456789123, sau khi chuyển đổi mã vùng theo yêu cầu của Bộ Thông tin từ mã vùng cũ (4) về mã vùng mới (24) thì khi người dùng thực hiện cuộc gọi từ tỉnh khác hoặc bằng thuê bao di động sẽ phải gọi 024456789123 thay vì 04456789123. Đối với những cuộc gọi trong nội thành thì vẫn giữ nguyên cách thức thực hiện và không thay đổi.

Chuyển đối SIM 11 số sang 10 số
Chuyển đối SIM 11 số sang 10 số

Đối với các thuê bao di động từ 11 số xuống 10 số cũng sẽ tương tự như vậy, sẽ giữ nguyên 7 số cuối và chỉ thay 3 số đầu của nhà mạng. Cụ thể, sau khi thực hiện xong việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ dư ra các đầu số từ 03 đến 08. Đối với những thuê bao 11 số như 0168456789 sẽ được chuyển về 0388456789 hoặc 04, 05, 06, 07, 088456789.

Đối với các thuê bao 10 số đang sử dụng hiện nay như 090, 091, 092, 093, 094, 099, 098, 097, 096… sẽ không bị ảnh trong lần thay đổi này.

Theo đại diện Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) cho Vietjet biết sẽ có nhiều phương án để cấp những đầu số mới cho các nhà mạng đi động như đấu giá và Cục sẽ có một cuộc thảo luận riêng với các nhà mạng để việc chuyển đổi này không ảnh hưởng đến khách hàng. Tuy nhiên, Cục cũng cho biết khi thực hiện việc đổi đầu số, các nhà mạng cần thông báo ít nhất là 60 ngày trên các phương tin truyền thông cho người dùng biết và cho gọi đồng thời cả số cũ và số mới trong vòng 60 ngày.

Tuy nhiên thì đây vẫn chỉ là kế hoạch được Bộ Thông tin và truyền thông vạch ra, trong khi đó lộ trình và thời gian chính thức để thực hiện sự chuyển đổi này vẫn phải chờ quyết định chính thức từ Bộ Thông tin và truyền thông.

Tìm Chuyến Bay 2024
65/28 Giải Phóng, P.4, Tân Bình

Tìm vé rẻ nhất