Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.
Chọn chuyến bay chiều đi.
Chọn chuyến bay chiều về.
Ngày khởi hành không được lớn hơn ngày về.
Ngày về không được nhỏ hơn ngày khởi hành.

Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay

Lịch bay Hà Nội Sài Gòn cập nhật mới nhất từ 5 hãng hàng không lớn Vietjet Air, Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways và Vietravel Airlines. Việc biết trước được lịch trình bay giúp bạn chủ động hơn trong quá trình di chuyển và du lịch, tạo điều kiện lên kế hoạch sớm và đặt được những chặng bay giá tốt hơn.

Hiện nay chặng bay Hà Nội đi Sài Gòn và ngược lại có thể xem là chặng bay có số lượng chuyến bay nhiều nhất. Giá vé máy bay đi Sài Gòn cũng thay đổi liên tục theo từng thời điểm. Dưới đây là lịch bay Hà Nội đi Sài Gòn bạn có thể tham khảo. Đừng quên liên hệ Tìm Chuyến Bay khi cần hỗ trợ book vé máy bay giá rẻ.

Lịch bay Hà Nội Sài Gòn
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn cập nhật liên tục

Lịch bay Hà Nội Sài Gòn mới nhất

Khởi hành từ
đi
Vietjet Air
VJ-199
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
05:10 - 07:20
Vietjet Air
VJ-121
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
06:00 - 08:10
Vietjet Air
VJ-123
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
07:00 - 09:10
Vietjet Air
VJ-125
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
08:10 - 10:20
Vietjet Air
VJ-127
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
08:50 - 11:00
Vietjet Air
VJ-129
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
09:40 - 11:50
Vietjet Air
VJ-131
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
10:10 - 12:20
Vietjet Air
VJ-133
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
12:30 - 14:40
Vietjet Air
VJ-135
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
13:20 - 15:30
Vietjet Air
VJ-137
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
13:45 - 15:55
Vietjet Air
VJ-141
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
15:05 - 17:15
Vietjet Air
VJ-143
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
15:35 - 17:45
Vietjet Air
VJ-145
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
15:50 - 18:00
Vietjet Air
VJ-147
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
16:30 - 18:40
Vietjet Air
VJ-149
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
17:55 - 20:05
Vietjet Air
VJ-151
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
18:20 - 20:30
Vietjet Air
VJ-153
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
19:40 - 21:50
Vietjet Air
VJ-155
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
20:00 - 22:10
Vietjet Air
VJ-159
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
21:00 - 23:10
Vietjet Air
VJ-161
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
21:35 - 23:45
Vietnam Airlines
VN-205
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
05:00 - 07:15
Vietnam Airlines
VN-243
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
06:00 - 08:15
Vietnam Airlines
VN-207
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
07:00 - 09:15
Vietnam Airlines
VN-245
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
08:00 - 10:15
Vietnam Airlines
VN-209
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
09:00 - 11:15
Vietnam Airlines
VN-247
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
10:00 - 12:15
Vietnam Airlines
VN-211
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
11:00 - 13:15
Vietnam Airlines
VN-251
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
12:00 - 14:15
Vietnam Airlines
VN-213
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
13:00 - 15:15
Vietnam Airlines
VN-253
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
14:00 - 16:15
Vietnam Airlines
VN-215
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
15:00 - 17:15
Vietnam Airlines
VN-255
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
16:00 - 18:15
Vietnam Airlines
VN-261
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
16:55 - 19:10
Vietnam Airlines
VN-217
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
17:00 - 19:15
Vietnam Airlines
VN-257
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
17:10 - 19:25
Vietnam Airlines
VN-259
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
18:00 - 20:15
Vietnam Airlines
VN-265
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
18:30 - 20:45
Vietnam Airlines
VN-219
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
19:00 - 21:15
Vietnam Airlines
VN-263
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
20:00 - 22:15
Vietnam Airlines
VN-221
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
21:00 - 23:15
Vietnam Airlines
VN-271
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
20:30 - 22:55
Vietnam Airlines
VN-6025
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
06:20 - 08:50
Vietnam Airlines
VN-6009
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
09:25 - 11:45
Vietnam Airlines
VN-6031
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
10:40 - 12:45
Vietnam Airlines
VN-6015
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
15:25 - 17:40
Vietnam Airlines
VN-6039
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
18:45 - 21:00
Vietnam Airlines
VN-6021
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
21:10 - 23:30
Vietnam Airlines
VN-6019
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
19:35 - 21:50
Bamboo Airways
QH-201
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
05:35 - 07:45
Bamboo Airways
QH-241
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
12:45 - 15:00
Bamboo Airways
QH-255
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
17:45 - 20:00
Bamboo Airways
QH-291
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
20:20 - 22:35
Bamboo Airways
QH-281
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
21:20 - 23:30
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH201
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
05:25 - 07:45
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH104
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
05:40 - 11:45
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH202
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
05:45 - 08:00
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH204
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
07:15 - 09:30
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH203
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
07:20 - 09:40
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH171
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
08:15 - 19:05
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH211
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
10:45 - 13:05
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH224
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
10:50 - 13:05
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH241
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
12:30 - 14:50
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH242
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
12:50 - 15:05
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH254
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
14:15 - 16:30
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH245
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
14:35 - 16:55
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH240
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
16:50 - 19:05
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH255
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
17:20 - 19:40
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH244
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
18:30 - 20:45
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH191
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
19:50 - 00:00
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH278
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
20:35 - 22:50
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH281
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
21:05 - 23:25
Lịch bay Hà Nội Sài Gòn hôm nay 1
QH283
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
23:20 - 01:40
Bamboo Airways
QH-261
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
18:10 - 20:25
Bamboo Airways
QH-293
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
18:35 - 20:45
Bamboo Airways
QH-231
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
11:05 - 13:20
Vietravel Airlines
VU-787
T3
T4
T5
T6
T7
CN
T2
HAN - SGN
20:55 - 23:10

Trên đây là chi tiết lịch bay từ Hà Nội đi Sài Gòn được cập nhật mới nhất hôm nay. Bạn có thể thấy Vietjet Air và Vietnam Airlines là 2 hãng hàng không có số lượng chuyến bay nhiều nhất trong ngày. Trải nghiệm dịch vụ máy bay thoải mái, tiện ích đầy đủ thì Vietnam Airlines luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Để có những chuyến bay giá rẻ tiết kiệm thì bạn có thể đặt vé của Vietjet Air, tiếp đến là Bamboo Airways, Pacific Airlines và Vietravel Airlines nhé.

Xem thêm: Giá vé máy bay Hà Nội Sài Gòn

Tìm chuyến bay theo cách của bạn

121 Nguyễn Thượng Hiền, P. 6, Q. Bình Thạnh

5 / 5 (93 đánh giá)